Maluch+ 2021

 

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ realizowanego w latach ubiegłych.

Instytucja dofinansowywana: Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Wartość dofinansowania: 43 200 zł
Wartość zadania: 54 000 zł

Skip to content